Vdesign şirkəti Azərbaycanın paytaxtında keçiriləcək 2015-ci ilin Avropa Oyunlarında iştirak edən idmançılar, hakimlər, habelə idman yarışlarını işıqlandıracaq yerli və xarici KİV nümayəndələri üçün məxsusi olaraq geyim formaları təqdim edəcəkdir.

Bu tədbir idman aləminin ən əlamətdar hadisələrindən biri olacaqdır. İndiyə kimi heç vaxt keçirilməyən Avropa idman yarışları keçirilməmişdir və Azərbaycan Avropanın bütün ölkələrini bir müstəvidə birləşdirə biləcək bu şərəfli ənənənin özülünün onun ərazisində qoyulması şərəfinə nail olmuşdur. Sözügedən tədbirə tam hazırlıq işləri gedir. 16 olimpiya idman yarışlarının daxil olduğu 20 adda idman yarışlarında iştirak etmək üçün altı mindən artıq atletin ölkəyə gəlməsi gözlənilir. Sözsüz ki, belə bir nəhəng tədbir dünyanın aparıcı KİV qurumlarını nəzər və diqqətindən kənarda qalmayacaqdır və onlar öz təmsilçilərini həmin hadisələri işıqlandırmaq məqsədilə Bakı şəhərinə ezam edəcəklər.

Vdesign şirkəti 2015-ci ilin Avropa oyunlarının iştirakçıları üçün xüsusi geyim formalarının işlənib hazırlanmasında həmin geyimlərin keyfiyyətli, rahat və estetik cazibədarlıq özəlliklərinin ön plana çəkilməsi prizmasından çıxış edir.